”Vi er unyttige tjenere"


   
 Se hjemmesiden om bøger:


     Velkommen til  "VEJEN: et vandrende  fælllesskab"
XXX
"VEJEN: et vandrende fællesskab" introducerer et "nyt" begreb: HJERTE-VANDRING  i stedet for "pilgrimsvandring", da dette ord efterhånden er meget forslidt. Tryk på ordet "hjerte-vandring", og læs, hvad begrebet står for.

"VEJEN: et vandrende fællesskab" er et fællesskab, du kan tilslutte dig gratis og uforpligtende. Når du tilslutter dig, optages du på vores mail-kontaktliste, og du underrettes om alle fællesskabets aktiviteter.

Indtil videre kobler fællesskabet sig på andres vandringer, som bekendtgøres under arrangementer.


Når fællesskabet føler tiden er moden, vil vi foretage en egentlig foreningsdannelse. Du kan - ved at tilslutte dig fællesskabet - fremme den proces.

Dags dato er Fællesskabets primære formål - ud over at deltage i diverse vandringer - at henlede tilvandrendes opmærksomhed på alle de spirituelle aktiviteter, der foregår i Roskilde Domkirke, så som: Onsdagsrefleksion hver onsdag kl. 12.00. Fredags-altergang hver fredag kl. 12.00. 

Fællesskabet arbejder også med ideen om et herberg i Roskilde for tilvandrende: Roskilde ligger netop der, hvor tre vandreruter mødes: Via Selandia fra Helsingør til Rødby - Via Selandia fra Kastrup til Korsør - Klosterruten henover Sjælland. Disse spændende ruter vil dem, der elsker at vandre, naturligvis kun vandre på, hvis der er overnatningsmuligheder. Et herberg i Roskilde er derfor nærmest en nødvendighed.

Når tiden er moden, vil "VEJEN: et vandrende fællesskab" også selv lave vandringer på Sjælland med Roskilde Domkirke som mål. ORDET og ikke et geografisk sted vil til den tid være vores tema. Vi vil undervejs benytte vore smukke kirker til pilgrims-andagter, som de lokale præster kommer til at stå for.

Sankt Ibs Kirke vil også udgøre et mål for fællesskabet.

Fællesskabet er ikke tilknyttet nogen speciel kirkeretning.Fællesskabet har som formål at opdyrke følgende  punkter:
- At fremme kendskabet til hjerte-vandring med bladudgivelse og hjemmeside.
- At fremme tanken om et  herberg i Roskilde.

- På sigt....At arrangere vandringer på Sjælland med Roskilde Domkirke som mål.

- På sigt.... At arrangere vandringer på Hærvejen.

- På sigt....At arrangere foredrag om hjerte-vandring.

- At støtte og vejlede interesserede, som søger råd og vejledning om vandring på Via     Selandia.

- At støtte og vejlede interesserede, som søger råd og vejledning om vandring på Hærvejen.

-At støtte og vejlede interesserede, som søger råd og vejledning om vandringen på caminoen  i Spanien, samt pilgrimsruter andre steder i Europa.

Hvorfor gå hjerte-vandring?
Ja...det er der mange meninger og svar på, men vil du vide, hvad fællesskabets holdning er, kan du læse dette, ved at trykke her på:
                                                    XXXXXXX
XXXXX

Her er vores tanker om hjerte-vandringens indhold,
når vi går i Danmark.

"Nyd den smukke natur og få et ORD med på vejen": Derfor vil vi gå ind i de kirker vi møder undervejs.

Vi vil altså ikke vandre frem mod et helligt geografisk mål, som man gjorde i middelalderen, men vandre i Guds smukke natur og  undervejs høre ORDET: Denne helhed vil være vores "MÅL".

  Finn Buhl 

Initiativtager


Du kan til enhver tid kontakte: VEJEN: et  vandrende fællesskab
     Kontakt
XXX
Se hjemmesiden om bøger:
        
       


         Tillbage til top:
Bliv tilsluttet:
TRYK HER

 
Download Vandre-blade
Det er gratis
Tryk her

Vandrere på besøg i Roskilde
Tryk her

Har du en ide:
Tryk herTisvildevejen:
   Tryk  på billedet

Nyt blad:


Københavns Pilgrims Fællesskab:

Tryk på billedet:


VEJEN: et fællesskab af pilgrimme  -   Kontakt